Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

1940
— 15 stycznia- niemiecki Zarząd Miasta zadecydował, iż wszystkie nauczycielki, których mężowie piastowali jakiekolwiek funkcje publiczne w państwie polskim mają zostać zwolnione. W ten sposób ze szkoły musiały odejść: Emilia Bahlt, Maria Strada i Maria Otfinowska. Liczba uczennic, ze względu na zakaz przyjmowania dziewcząt pochodzenia żydowskiego, spadła o połowę.

1941
— 3 lutego - wskutek zajęcia wielu budynków szkolnych na potrzeby wojskowe, wszystkie szkoły żeńskie Tarnowa, których wówczas było pięć, zostały umieszczone w budynku przy ulicy Stanisława Konarskiego. Taki stan trwał do 1 marca.
— 2 marca - zarekwirowanie budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego dla wojska. Uczennice chodziły do Szkoły imienia Kazimierza Brodzińskiego i Szkoły Krawieckiej.
— 30 marca - zawieszenie nauki we wszystkich szkołach do dnia 11 kwietnia. Uczennice szkoły na Zabłociu uczęszczały na naukę do Ochronki Świętej Teresy, która mieściła się przy ulicy Juliusza Słowackiego.
— 25 sierpnia - wojsko zwalnia budynek szkoły przy ulicy Stanisława Konarskiego. Dzięki pomocy Witolda Giżbert-Studnickiego, inżyniera miejskiego, udało się przeprowadzić niezbędne naprawy i remonty.
— 3 października - Komendantura Miasta oddała budynek Radzie Żydowskiej dla celów ewakuacyjnych. Z tego powodu przerwano naukę na kilka dni.

1942
— 12 kwietnia - dzięki życzliwości Szkoły Ogrodniczej, która dostarczyła kilkunastu sadzonek drzew, udało się założyć sad przy szkole.

1943
— 12 stycznia - zajęcie budynku przez wojsko, które przebywało w nim do 8 marca. Po wyjściu żołnierzy, w salach Szkoły imienia Stanisława Konarskiego uczyły się dzieci z czterech innych szkół Tarnowa - tak żeńskich, jak i męskich, co było skutkiem przeprowadzonych komasacji i rejonizacji.
— Grudzień - zajęcie budynku przez wojska niemieckie. Uczniowie poszczególnych szkół rozproszyli się po różnych placówkach Tarnowa i uczyli się w Ochronce Świętej Teresy przy ulicy Juliusza Słowackiego, Ochronce Sióstr Felicjanek przy ulicy Ogrodowej i Szkole imienia Tadeusza Kościuszki.

1944
— Marzec - na skutek choroby Leona Steranki, na kierowniczym stanowisku zastępowała go Wiktoria Tarsiowa.
— 15 października - w Krakowie umiera Leon Steranka, kierownik Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1945
— 18 lutego - funkcję kierowniczki szkoły objęła Zofia Wąsowicz.
— 20 stycznia - pierwszy dzień nauki szkolnej po wyzwoleniu Tarnowa. Ponieważ budynek Szkoły imienia Stanisława Konarskiego był mocno uszkodzony, korzystano tymczasowo z sal w Szkole imienia Tadeusza Kościuszki.
— 22 marca - powrót do własnego budynku.

1946
— Wrzesień - w budynku szkoły umieszczono oddział szkoły specjalnej.
— 20 grudnia- inauguracja działalności kina szkolnego. W całym roku szkolnym wyświetlono pięć filmów.

1948
— 10 października - zmarła Waleria Wypiór, która kilkanaście lat swojej pracy nauczycielskiej spędziła w Szkole imienia Stanisława Konarskiego.

1952
— 1 września - z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Wydział Oświaty i Wychowania przekazał szkole dar w postaci radia.

1955
— 12 grudnia - w szkole odbyła się konferencja kierowników szkól tarnowskich.

1957
— 16 maja - zmarła Jadwiga Bodzoniówna - długoletnia kierowniczka szkoły imienia Stanisława Konarskiego.
— 1 października - działająca przy szkole drużyna harcerek została przyjęta do Związku Harcerstwa Polskiego.

1959
— 1-5 marca - wizytacja szkoły przez Leokadię Szponder
— W prasie pojawia się wiadomość o planowanej rozbudowie szkoły, która miałaby posiadać jedenaście izb lekcyjnych i centralne ogrzewanie.

1961
— 12 lutego - drużyna harcerek imienia Partyzantów AK Oddziału „Regina II” otrzymała z rąk partyzantów - uczestników walk na Ziemi Tarnowskiej - sztandar-proporzec.
— Wrzesień- ostateczne usuniecie religii ze szkoły.
— 11 października - wizytacja szkoły, którą przeprowadził Fryderyk Łazarz.

1963
— 3 września - tymczasowym kierownikiem szkoły - w miejsce Zofii Wąsowicz, która udała się na urlop zdrowotny - został mianowany Józef Płacheta.

1964
— 5 maja - tygodniowa wizytacja szkoły przez Jana Matułę.
— Czerwiec-sierpień - remont szkoły.
— 1 września - na stanowisko kierowniczki powróciła Zofia Wąsowicz. Od tego roku szkoła stała się koedukacyjną. W pierwszym roku nauki zapisało się do niej pięćdziesięciu trzech chłopców i... czterysta dziewiętnaście dziewcząt.

1965
— 2 października - inspektor szkolny Fryderyk Łazarz przekazał szkole sprzęt techniczny.
— 20 listopada - Wiktoria Tarsia obchodziła złoty jubileusz pracy nauczycielskiej.

1966
— 1 września - obowiązki dyrektora szkoły obejmuje ponownie Józef Płacheta, po odejściu Zofii Wąsowicz na emeryturę. Szkoła zostaje przekształcona w placówkę ośmioklasową.
— Wrzesień - wizytację szkoły przeprowadziła Maria Pisowicz
— Zorganizowano społeczny komitet rozbudowy szkoły, który postawił sobie za cel starania o umieszczenie w planach inwestycyjnych na rok 1968 rozbudowy Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1967
— Sierpień-wrzesień - remont budynku szkoły.

1972
— 31 lipca - po odejściu na emeryturę Józefa Płachety, nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 został mianowany Władysław Serwin.

1973
— Sierpień - rozpoczęto prace nad rozbudową szkoły.
— 27 września - inauguracja prac budowlanych. Termin oddania nowej części szkoły wraz z salą gimnastyczna został wyznaczony na 15 sierpnia 1974 roku.
— 8 listopada - rozpoczyna się wizytacja szkoły pod przewodnictwem inspektorów szkolnych Stanisława Saka i Jana Matuły.

1974
— 7 lutego - pismo Komitetu Rodzicielskiego do władz miasta z prośbą o korekty planów budowy sali gimnastycznej i możliwość zbudowania większego obiektu.
— Wrzesień - otwarcie kilku klasopracowni w szkole.
— Grudzień - ogólnoszkolne dyskusje na temat opracowania „Kodeksu Ucznia”.

1975
— 15 marca - wizyta w szkole kapitana i bosmana ze statku „Tarnów”.

1976
— 23 sierpnia - wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1976/ 1977 i oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły i sali gimnastycznej. W nowym roku szkolnym wprowadzono także nagrodę dla najpilniejszych uczniów - odznakę „Wzorowy Uczeń”.

1977
— 22 sierpnia - na skutek reorganizacji przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, Szkoła Podstawowa nr 2 została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Podstawową. Szkoła Podstawowa nr 12 imienia Henryka Sienkiewicza stała się jednocześnie placówką filialną, do której uczęszczały dzieci z Gumnisk, ucząc się w klasach I-IV. Staraniem dyrektora szkoły, uzyskano dla szkoły etat szczepowego.
— 1 września - pierwsze obchody Święta Szkoły.
— 29 listopada - grupa uczniów wyjechała na tygodniową wycieczkę do Związku Radzieckiego.
— Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursy Szkół Podstawowych pod hasłem „Młodość – Trzeźwość”.

1978
— Sierpień - oddanie trzech nowych klasopracowni do nauczania początkowego, które mieściły się na najwyższym piętrze nowego budynku szkoły.

1980
— Rozpoczęcie realizowania nowego programu nauczania pod kątem szkoły dziesięcioletniej.

1981
— 16 stycznia - pierwszy szkolny Bal Prymusa.

1984
— Pod kierunkiem nauczycielki Barbary Buch, odbył się szkolny konkurs wiedzy o Stanisławie Konarskim, który zakończył się trzydniową sesją naukową poświęconą osobie założyciela Collegium Nobilium. Był to pierwszy etap starań szkoły o uzyskanie sztandaru.

1985
— 30 września - po raz pierwszy obchodzono Święto Patrona Szkoły.

1987
— 8 stycznia - formalne złożenie prośby o przyznanie Szkole imienia Stanisława Konarskiego prawa do posiadania sztandaru.
— 24 października - uroczyste wręczenie nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie.

1988
— 20 września - szkołę odwiedziła Ewa Nowacka, autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży.

1989
— Styczeń - zakup nowego telewizora i magnetowidu.
— 8 maja - zawiązanie Szkolnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został wybrany Marek Jurusik.
— Październik- sesja popularno-naukowa na temat: „II wojna światowa w Tarnowie”.

1990
— Czerwiec - nauczycielka Lilianna Mądro została uhonorowana odznaczeniem „Szkarłatnej Róży”, które przyznawała redakcja „Płomyka” tym nauczycielom, którzy cieszą się największa sympatią wśród uczniów.
— Sierpień - po kilkudziesięciu latach, do szkoły powróciło nauczanie religii.

1991
— 31 sierpnia - pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły Władysława Serwina.
— 26 sierpnia - obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Danuta Ciszek.
— 15 listopada- spotkanie z poetką Józefa Frysztakową.
— 24 listopada - szkoła organizuje kiermasz kwiatów, który kilkakrotnie powtarzano w następnych latach.
— 2 grudnia - pierwszy comiesięczny apel, którego celem było przedstawienie kar i nagród.0
— 29 listopada - wizyta warszawskiego Teatru Syrena ze spektaklem, zatytułowanym „Tu radio Korczak”.

1992
— 29 lutego - uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, które założył i prowadził nauczyciel Marek Jurusik.
— 2 marca - w szkole odbyły się rejonowe eliminacje olimpiady matematycznej.
— 4 kwietnia- po raz pierwszy w dziejach szkoły zorganizowano sesje popularno-naukową na temat „Metody wychowania w zmieniającej się rzeczywistości”.
— 10 listopada - spotkanie uczniów z pisarzem Andrzejem Grabówskim.
— 11 grudnia - popularno-naukowa sesja na temat: „Jeśli chcesz wychować – pokochaj”.

1993
— 11 lutego - na konferencji nauczycielskiej podjęto uchwałę o współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się 14 grudnia 1992 roku.
— 22 kwietnia - nauczyciele włączają się do ogólnopolskiej akcji strajkowej organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
— 5-7 maja - większość nauczycieli przystąpiła do strajku pracowników oświaty pod patronatem NSZZ „Solidarność”.
— 8 czerwca - w szkole odbyła się narada psychologów i pedagogów na temat: „Tworzenie szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz współpraca z samorządem terytorialnym w tym zakresie.


Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.