Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Kalendarium Szkoły imienia Stanisława Konarskiego

1888
— W monografiach Tarnowa i szkolnictwa galicyjskiego pojawiają się pierwsze wzmianki o istnieniu Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, która miała znajdować się w budynkach za katedrą. „Kalendarze Tarnowskie”, wydawane w drukarni Józefa Fisza, podają nazwiska nauczycieli tej szkoły. Pierwszymi kierowniczkami późniejszej szkoły imienia Stanisława Konarskiego miały być: Maria Ścisławska, Zofia Wojciechowska i Helena Holendrowa.

1898
— 27 marca - Rada Miasta Tarnowa odmawia dalszego donajmowania sal szkolnych w budynku przy katedrze.

1900
— W roku dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Konarskiego, czteroklasowej szkole żeńskiej nadano imię założyciela Collegium Nobilium.

1903
— 19 czerwca - na zebraniu Rady Miejskiej poruszano sprawę lokalu dla Szkoły żeńskiej imienia Stanisława Konarskiego. Magistrat zadecydował o zaprzestaniu opłacania kosztów czynszu lokalu przy Katedrze, gdzie mieściła się siedziba placówki, oraz wycofaniu się ze sfinansowania remontów, jednocześnie podjął uchwałę o wyburzeniu nieruchomości. O tej decyzji poinformowano Radę Szkolną Miejscową.

— 19 listopada - na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono zakup placu pod budynek dla Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1904
— 28 stycznia - Rada Miejska wybrała projekt szkoły na Zabłociu, wykonany przez Szczęsnego Zarębę, ówczesnego budowniczego miejskiego.
— 11 kwietnia - zamknięto sprawę planów i kosztów planowanej inwestycji. Władze Tarnowa przyjęły do wiadomości, że kosztorys prac powinien zamknąć się kwotą 115 641 koron. Na dzień 18 kwietnia uchwalono rozstrzygnięcie przetargu publicznego odnośnie wykonawcy inwestycji.

1905
— Wrzesień – uroczyste oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. Zabłockiej

1914
— Początek sierpnia - budynek szkoły zajmują wojska austriackie, urządzając w nim koszary i szpital. W tym czasie, na skutek dewastacji budynku i pomieszczeń szkoły, między innymi zaginęła pierwsza kronika szkolna, prowadzona od momentu powstania zakładu.
— 10 listopada - wkroczenie wojsk rosyjskich do Tarnowa. Szkoła została zajęta przez armię na koszary i szpital polowy

1915
— Przed 4 października - po ewakuacji armii rosyjskiej, budynek szkolny na powrót został przejęty przez żołnierzy austriackich.
— 8 października - inauguracja nauki, którą na skutek działań wojennych zawieszono od 1 września 1914 roku. W budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego znalazło miejsce sześć innych placówek, które z biegiem czasu wracały do swoich budynków.

1918
— 2 listopada - złożenie przysięgi na wierność Polsce na ręce delegata Obrony Narodowej.

1922
— 21 marca - umiera Helena Holendrowa, pierwsza kierowniczka Szkoły imienia Stanisława Konarskiego. Tymczasową kierowniczką zakładu władze szkolne mianowały najstarszą stażem nauczycielkę Anielę Burgielską.
— 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego. Otwarto piątą klasę.

1923
— 1 marca - obowiązki dyrektorki szkoły objęła Jadwiga Bodzoniówna, dotychczasowa nauczycielka w Szkole imienia Marii Konopnickiej. Konkurs na posadę kierowniczki po śmierci Heleny Holendrowej został rozstrzygnięty w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego dnia 10 lutego 6 czerwca - na wniosek dyrektorki szkoły, Rada Pedagogiczna uchwaliła poświęcić szkołę i uczniów Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uchwalono zakupić w niedalekiej przyszłości obraz Serca Jezusowego, który wraz z aktem poświęcenia zamierzano umieścić w kancelarii szkolnej
— 10 czerwca - w kościółku Matki Bożej na burku odbyło się nabożeństwo, podczas którego dokonano poświęcenia szkoły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił katecheta szkolny ksiądz Władysław Mierzejewski, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo.
— 28 sierpnia - decyzją krakowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego ustanowiono posadę stałego katechety religii rzymskokatolickiej. Pierwszym stałym katechetą został mianowany ksiądz Stanisław Basta, wikariusz katedralny. Dotychczasowy katecheta, ksiądz Mierzejewski CM, został mianowany nauczycielem religii w obu szkołach na Strusinie: żeńskiej - imienia Klementyny Hoffmanowej i męskiej - imienia Tadeusza Kościuszki.
— 27 października - obchody 150. rocznicy założenia Komisji Edukacji Narodowej i takowej rocznicy śmierci księdza Stanisława Konarskiego. Przygotowania do celebracji święta trwały miesiąc. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli władz kościelnych, szkolnych, miejskich i powiatowych. Pierwszym akordem uroczystości była Msza Święta odprawiona w kościółku na Burku przez księdza Stanisława Bastę. W nabożeństwie, prócz uczennic Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, uczestniczyli również przedstawiciele innych szkół tarnowskich. Wszyscy następnie przeszli do budynku szkoły, gdzie po wykładzie na temat zasług Stanisława Konarskiego dla polskiego szkolnictwa, odbyła się akademia. Uroczystość zakończyły mowy zaproszonych gości: inspektora szkolnego Jana Lubowieckiego i księdza Józefa Lubelskiego - przedstawiciela tarnowskiego magistratu. Kanonik katedralny poinformował, iż decyzją Rady Miasta Tarnowa, podjętą na posiedzeniu w dniu 25 października, dotychczasowa ulica Zabłocka została przemianowana na ul. Księdza Stanisława Konarskiego.

1924
— 8 maja - ksiądz Stanisław Basta, katecheta szkolny, w dniu swoich imienin złożył 20 złotych na zakup fisharmonii dla szkoły. To pierwszy dowód starań grona pedagogicznego w kwestii zakupu tak potrzebnego instrumentu. Podczas wpisów na nowy rok szkolny udało się zebrać 295 złotych, zaś nauczycielki zrzekły się honorarium za egzaminy, co zwiększyło konto o 350 złotych.
— 12 grudnia - dekretem Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Szkoła imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie została zreorganizowana z placówki czteroklasowej w siedmioklasową szkołę powszechną. W związku ze zmianą profilu szkoły, Rada Szkolna Powiatowa zaopatrzyła szkołę w odpowiednie pomoce naukowe: mapy i chemikalia do gabinetu fizyczno-chemicznego za kwotę 150 złotych.
— 16 grudnia - pierwsza lekcja pokazowa w Szkole imienia Stanisława Konarskiego. Wykładanym przedmiotem była geografia w klasie czwartej, zaś hospitowało ją pięćdziesięciu nauczycieli szkół tarnowskich.

1925
— Lipiec-sierpień - podczas wakacji Zarząd Miasta przystąpił do remontu budynku szkoły. Naprawiono dach, piece, schody, wymieniono okna, zreperowano windę do piwnicy, która została zepsuta jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, wymalowano ściany, urządzono nowe sanitariaty, zaś w otoczeniu szkoły dokonano drobnych napraw. Kosztorys remontu zamknął się w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
— Październik - otwarcie biblioteki szkolnej, do której książki zakupywano już od początku 1925 roku. W dniu otwarcia biblioteka liczyła sto osiemdziesiąt woluminów, w większości pochodzących z zakupów, na które uzyskiwano pieniądze z przedstawień. Jakiś procent stanowiły także dary. Opiekunką biblioteki została Maria Wojtasiewiczówna.
— Zima - zaczęto wydawać śniadania dla dwudziestu ośmiu najuboższych uczennic szkoły. Akcja trwała pięć miesięcy. Koszty przygotowania śniadań zamknęły się kwotą 186 złotych. Pieniądze pochodziły głównie z dobrowolnych składek uczennic i nauczycielek oraz z jednorazowej dotacji tarnowskiego Komitetu dla Bezrobotnych.

1926
— 31 maja - pożegnanie wieloletniej nauczycielki Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, Anieli Burgielskiej, która po czterdziestu dwóch latach pracy przeszła na emeryturę. Dzień uroczystości był wolnym od nauki w szkole na Zabłociu. Po nabożeństwie w kościółku na Burku odbyła się akademia pożegnalna w szkole, na której, prócz nauczycieli szkół Tarnowa, byli obecni przedstawiciele władz szkolnych całego okręgu. Program artystyczny przygotowały uczennice klas szóstych i siódmych.
— Lipiec-sierpień - z pieniędzy Zarządu Miasta przeprowadzono remonty i reperacje w szkole. Zakupiono między innymi nowe ławki.

1927
— Lipiec-sierpień - na wniosek Magistratu, przystąpiono do ogrodzenia szkoły.
— 1 września - inauguracja roku szkolnego 1927/1928. Decyzją Rady Szkolnej Powiatowej, przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego otwarto oddział dla dzieci głuchoniemych, o który szczególnie usilnie zabiegał Jakub Wachtel, nauczyciel religii mojżeszowej w Szkole imienia Mikołaja Kopernika. Do tej klasy zapisało się piętnaścioro dzieci, które uczyły siły się po sześć godzin tygodniowo pod kierunkiem wspomnianego Jakuba Wachtela.

1928
— 18 września - kradzież w szkole. Skradziono 90 złotych w gotówce i nową piłkę do koszykówki. Była to druga kradzież w tym roku kalendarzowym.
— 6 listopada - ksiądz Jan Fortuna, dotychczasowy katecheta w Tuchowie, objął posadę katechety w Szkole imienia Stanisława Konarskiego.

1929
— 21-22 stycznia - podczas zjazdu inspektorów szkolnych Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, który odbywał się w Tarnowie, uczestnicy zebrania, po hospitacji lekcji w II Gimnazjum imienia Jana Tarnowskiego, przybyli do Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, jedynej powszechnej, którą zwiedzano, na wizytację połączoną z oglądaniem lekcji języka polskiego, którą w klasie czwartej prowadziła Maria Stradowa, i wiedzy o Polsce współczesnej, którą prowadziła Maria Otfinowska. Po lekcjach odbyła się długa dyskusja, która prócz spraw związanych ze sprawami nauczania, była poświęcona problemom szkolnictwa.
— Jesień - z subwencji przyznanej przez Zarząd Miasta Tarnowa dokonano naprawy części dachu, który został przykryty blachą cynkową.
— 31 października - z okazji „Dnia Oszczędności” Komunalna Kasa Oszczędności przeznaczyła dla uczennic kwotę 10 złotych i taką samą kwotę złożyło kierownictwo szkoły na zapoczątkowanie akcji oszczędzania wśród uczennic. Wybrano dwadzieścia dziewcząt, którym wręczono książeczki z początkowym wkładem w wysokości 1 złotego. Inne uczennice, jeśli chciałyby się włączyć w tę akcję, miały składać drobne składki na ręce swoich wychowawczyń, zaś po uzbieraniu pierwszej złotówki miały otrzymać książeczkę oszczędnościową Komunalnej Kasy Oszczędności. Ogółem w ciągu roku w akcji uczestniczyło dziewięćdziesiąt siedem uczennic, które złożyły 1038 złotych, co stanowiło dwadzieścia procent wkładów złożonych przez wszystkie szkoły powiatu tarnowskiego.

1930
— Wiosna - staraniem kierowniczki szkoły Zarząd Miasta wyasygnował kwotę na wystawienie chodnika w ogrodzie szkolnym.

1931
— 17 stycznia - pierwsze zebranie założonego Komitetu Rodzicielskiego.
— Wiosna - Rada Szkolna Miejscowa przeznaczyła całą subwencję Magistratu Miasta Tarnowa na urządzenie ogrodu przy Szkole imienia Stanisława Konarskiego
— 22 marca - kierowniczka szkoły Jadwiga Bodzoniówna została udekorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dekret podpisany przez Prezesa Rady Ministrów nosił datę 17 kwietnia 1930 roku. Krzyż wręczył starosta powiatu tarnowskiego Skwarczyński.
— 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego 1931/1932. Wprowadzono zadania domowe. Na usilne prośby kierowniczki szkoły, w części budynku zainstalowano oświetlenie elektryczne.

1932
— Luty - na wniosek Marii Wojtasiewiczówny założono w szkole świetlicę, w której czas spędzało dwadzieścia cztery uczennice.
— 6/7 czerwca - kolejne włamanie do szkoły. Złodzieje wynieśli z kancelarii haftowane koszule i inne prace ręczne, przygotowane przez uczennice na wystawę z okazji zakończenia roku szkolnego, kilka książek pedagogicznych i klucze do sal, które następnie porzucono. Sprawców nie udało się wykryć.
— Czerwiec - uczennice pod opieką Marii Wojtasiewiczówny zorganizowały przedstawienie, z którego dochód postanowiono przeznaczyć na ufundowanie sztandaru szkolnego. Pokaz przyniósł dochód w wysokości 130 złotych. Ogółem zbiórki przeprowadzone w ciągu całego roku szkolnego przyniosły 330 złotych, co stanowiło ponad połowę kwoty wszystkich potrzebnych kosztów. Zamówiono wykonanie sztandaru u krakowskich Felicjanek, zaś kosztorys prac wynosił 600 złotych.
— 1 września - rozpoczęcie roku szkolnego. W nowym roku szkolnym dokonano kilku reform w programie: zupełnie usunięto język niemiecki, zaś przeznaczone nań godziny rozdzielono między język polski, geografię i przyrodę.

1933
— 28 lutego - zakończenie konferencją wizytacji szkoły przez inspektora szkolnego Stefana Muchę.
— 27 maja - w dniu Święta Dzieci, które odbywało się na boisku „Tarnovii” w imieniu zebranych przemawiała do biskupa Franciszka Lisowskiego, który dwa dni wcześniej odbył ingres do katedry tarnowskiej, uczennica klasy piątej Józefa Lenczewska.
— 20 sierpnia - wspólne nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich szkół powszechnych Tarnowa. Od tego roku szkolnego zmienił się kalendarz szkolny. Rok szkolny miał się rozpoczynać 20 sierpnia, pierwsze półrocze kończyło się 22 grudnia, zaś ostatni dzień nauki wypadał 15 czerwca.
— 30 września - uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego. Aktu poświęcenia dokonał biskup Franciszek Lisowski, ordynariusz tarnowski. Dzień ten był wolny od nauki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8:30 w kościółku Najświętszej Marii Panny na Burku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Kuratorium, Rady Szkolnej, Magistratu, wszyscy byli i obecni nauczyciele, rodzice uczennic i uczennice. Po uroczystej Mszy Świętej, wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie uczennice wykonały okolicznościowy program, na który złożyły się: przysięga uczennic, program artystyczny, wbijanie gwoździ do sztandaru przez Rodziców Chrzestnych i Gości. Cena wykonania sztandaru i gwoździ zamknęła się kwotą ośmiuset złotych.
— Grudzień - kierowniczka szkoły została wybrana do Rady Miejskiej z Listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Wybory zostały jednak unieważnione, zaś w powtórzonych wyborach, które odbyły się w marcu 1934 roku, nie udało się jej uzyskać dostatecznej ilości głosów.

1934
— Lipiec - wielka powódź, która objęła okolice Tarnowa. Wśród poszkodowanych znalazły się między innymi rodziny dziewcząt, które uczęszczały do Szkoły imienia Stanisława Konarskiego. Placówka włączyła się w pomoc powodzianom przez organizowanie posiłków i użyczenie budynku szkolnego jako zastępczego mieszkania dla poszkodowanych.
— Lipiec-sierpień - z pieniędzy przyznanych przez Magistrat przeprowadzono w szkole pewne remonty i naprawy. Wymieniono piece, wybielono sale w klasach, a ponadto ułożono nowy chodnik przed szkołą.
— Listopad - na polecenie władz szkolnych, w budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego otwarto tak zwany „wieczorny kurs dla analfabetów” rekrutujących się spośród służby magistrackiej i wyrobników. Kurs prowadziły maturzystki z Seminarium Nauczycielskiego.

1935
— 16, 20 maja - powtórka przedstawienia wystawianego w grudniu o objawieniach Matki Bożej w Lourdes. Dochód w wysokości 72 złotych zainaugurował zbieranie pieniędzy na zakup radia dla szkoły.
— Lipiec-sierpień - dzięki Zarządowi Miasta, udało się wprowadzić w całej szkole ogrzewanie gazowe w miejsce dotychczas stosowanego opalania węglem kamiennym.
— Schyłek sierpnia - rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka rozpoczęła się z opóźnieniem, ponieważ nie zakończono montowania instalacji gazowej.
— 1 października - w stan spoczynku został przeniesiony tercjarz szkolny Jan Zych, który ze Szkołą imienia Stanisława Konarskiego był związany od chwili jej powstania.

1936
— 19 maja - Szkoła imienia Stanisława Konarskiego została zradiofonizowana. Zakupiono odbiornik za 260 złotych, zaś koszty głośników i instalacji wyniosły 104 złote.
— Lipiec-sierpień - podczas wakacji odświeżono budynek szkolny, pomalowano ściany.

1937
— Lipiec-sierpień - z pieniędzy Zarządu Miasta wyremontowano mieszkanie kierowniczki szkoły. Doprowadzono oświetlenie elektryczne, gaz do opalania w piecu i naprawiono dach. Przy okazji wyremontowano także mieszkanie stróża szkoły.
— 20 sierpnia - rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Z początkiem roku szkolnego na zdrowiu zapadła poważnie kierowniczka szkoły. W czasie nieobecności Jadwigi Bodzoniówny obowiązki kierowniczki sprawowała Maria Szczudłówna.

1938
— 30 czerwca - Jadwiga Bodzoniówna została przeniesiona w stan spoczynku
— 3 września - z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, obowiązki tymczasowej kierowniczki szkoły objęła Maria Łucka.

1939
— 3 września - po inwazji niemieckiej, budynek został zajęty przez wojsko polskie.
— 8 września - po wkroczeniu wojsk niemieckich do Tarnowa, szkołę ewakuowano. Okupanci urządzili w budynku szpital epidemiczny, który rozpoczął działalność 5 października.
— 6 listopada - rozpoczęcie roku szkolnego. Uczennice Szkoły imienia Stanisława Konarskiego uczyły się w salach Szkoły imienia Juliusza Słowackiego.
— 14 listopada - kierownikiem szkoły został mianowany Leon Steranka.
— 5 grudnia- likwidacja szpitala epidemicznego w Szkole imienia Stanisława Konarskiego, dzięki czemu możliwym stał się powrót uczennic do własnego budynku.
— 13 grudnia- zarządzeniem władz okupacyjnych, z programu nauczania wycofano przedmioty i pomoce naukowe służące do wykładania historii narodu. Wszystkie rekwizyty spisano i z początkiem 1940 roku złożono w Szkole imienia Mikołaja Kopernika.


1940
— 15 stycznia- niemiecki Zarząd Miasta zadecydował, iż wszystkie nauczycielki, których mężowie piastowali jakiekolwiek funkcje publiczne w państwie polskim mają zostać zwolnione. W ten sposób ze szkoły musiały odejść: Emilia Bahlt, Maria Strada i Maria Otfinowska. Liczba uczennic, ze względu na zakaz przyjmowania dziewcząt pochodzenia żydowskiego, spadła o połowę.

1941
— 3 lutego - wskutek zajęcia wielu budynków szkolnych na potrzeby wojskowe, wszystkie szkoły żeńskie Tarnowa, których wówczas było pięć, zostały umieszczone w budynku przy ulicy Stanisława Konarskiego. Taki stan trwał do 1 marca.
— 2 marca - zarekwirowanie budynku Szkoły imienia Stanisława Konarskiego dla wojska. Uczennice chodziły do Szkoły imienia Kazimierza Brodzińskiego i Szkoły Krawieckiej.
— 30 marca - zawieszenie nauki we wszystkich szkołach do dnia 11 kwietnia. Uczennice szkoły na Zabłociu uczęszczały na naukę do Ochronki Świętej Teresy, która mieściła się przy ulicy Juliusza Słowackiego.
— 25 sierpnia - wojsko zwalnia budynek szkoły przy ulicy Stanisława Konarskiego. Dzięki pomocy Witolda Giżbert-Studnickiego, inżyniera miejskiego, udało się przeprowadzić niezbędne naprawy i remonty.
— 3 października - Komendantura Miasta oddała budynek Radzie Żydowskiej dla celów ewakuacyjnych. Z tego powodu przerwano naukę na kilka dni.

1942
— 12 kwietnia - dzięki życzliwości Szkoły Ogrodniczej, która dostarczyła kilkunastu sadzonek drzew, udało się założyć sad przy szkole.

1943
— 12 stycznia - zajęcie budynku przez wojsko, które przebywało w nim do 8 marca. Po wyjściu żołnierzy, w salach Szkoły imienia Stanisława Konarskiego uczyły się dzieci z czterech innych szkół Tarnowa - tak żeńskich, jak i męskich, co było skutkiem przeprowadzonych komasacji i rejonizacji.
— Grudzień - zajęcie budynku przez wojska niemieckie. Uczniowie poszczególnych szkół rozproszyli się po różnych placówkach Tarnowa i uczyli się w Ochronce Świętej Teresy przy ulicy Juliusza Słowackiego, Ochronce Sióstr Felicjanek przy ulicy Ogrodowej i Szkole imienia Tadeusza Kościuszki.

1944
— Marzec - na skutek choroby Leona Steranki, na kierowniczym stanowisku zastępowała go Wiktoria Tarsiowa.
— 15 października - w Krakowie umiera Leon Steranka, kierownik Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1945
— 18 lutego - funkcję kierowniczki szkoły objęła Zofia Wąsowicz.
— 20 stycznia - pierwszy dzień nauki szkolnej po wyzwoleniu Tarnowa. Ponieważ budynek Szkoły imienia Stanisława Konarskiego był mocno uszkodzony, korzystano tymczasowo z sal w Szkole imienia Tadeusza Kościuszki.
— 22 marca - powrót do własnego budynku.

1946
— Wrzesień - w budynku szkoły umieszczono oddział szkoły specjalnej.
— 20 grudnia- inauguracja działalności kina szkolnego. W całym roku szkolnym wyświetlono pięć filmów.

1948
— 10 października - zmarła Waleria Wypiór, która kilkanaście lat swojej pracy nauczycielskiej spędziła w Szkole imienia Stanisława Konarskiego.

1952
— 1 września - z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Wydział Oświaty i Wychowania przekazał szkole dar w postaci radia.

1955
— 12 grudnia - w szkole odbyła się konferencja kierowników szkól tarnowskich.

1957
— 16 maja - zmarła Jadwiga Bodzoniówna - długoletnia kierowniczka szkoły imienia Stanisława Konarskiego.
— 1 października - działająca przy szkole drużyna harcerek została przyjęta do Związku Harcerstwa Polskiego.

1959
— 1-5 marca - wizytacja szkoły przez Leokadię Szponder
— W prasie pojawia się wiadomość o planowanej rozbudowie szkoły, która miałaby posiadać jedenaście izb lekcyjnych i centralne ogrzewanie.

1961
— 12 lutego - drużyna harcerek imienia Partyzantów AK Oddziału „Regina II” otrzymała z rąk partyzantów - uczestników walk na Ziemi Tarnowskiej - sztandar-proporzec.
— Wrzesień- ostateczne usuniecie religii ze szkoły.
— 11 października - wizytacja szkoły, którą przeprowadził Fryderyk Łazarz.

1963
— 3 września - tymczasowym kierownikiem szkoły - w miejsce Zofii Wąsowicz, która udała się na urlop zdrowotny - został mianowany Józef Płacheta.

1964
— 5 maja - tygodniowa wizytacja szkoły przez Jana Matułę.
— Czerwiec-sierpień - remont szkoły.
— 1 września - na stanowisko kierowniczki powróciła Zofia Wąsowicz. Od tego roku szkoła stała się koedukacyjną. W pierwszym roku nauki zapisało się do niej pięćdziesięciu trzech chłopców i... czterysta dziewiętnaście dziewcząt.

1965
— 2 października - inspektor szkolny Fryderyk Łazarz przekazał szkole sprzęt techniczny.
— 20 listopada - Wiktoria Tarsia obchodziła złoty jubileusz pracy nauczycielskiej.

1966
— 1 września - obowiązki dyrektora szkoły obejmuje ponownie Józef Płacheta, po odejściu Zofii Wąsowicz na emeryturę. Szkoła zostaje przekształcona w placówkę ośmioklasową.
— Wrzesień - wizytację szkoły przeprowadziła Maria Pisowicz
— Zorganizowano społeczny komitet rozbudowy szkoły, który postawił sobie za cel starania o umieszczenie w planach inwestycyjnych na rok 1968 rozbudowy Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

1967
— Sierpień-wrzesień - remont budynku szkoły.

1972
— 31 lipca - po odejściu na emeryturę Józefa Płachety, nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 został mianowany Władysław Serwin.

1973
— Sierpień - rozpoczęto prace nad rozbudową szkoły.
— 27 września - inauguracja prac budowlanych. Termin oddania nowej części szkoły wraz z salą gimnastyczna został wyznaczony na 15 sierpnia 1974 roku.
— 8 listopada - rozpoczyna się wizytacja szkoły pod przewodnictwem inspektorów szkolnych Stanisława Saka i Jana Matuły.

1974
— 7 lutego - pismo Komitetu Rodzicielskiego do władz miasta z prośbą o korekty planów budowy sali gimnastycznej i możliwość zbudowania większego obiektu.
— Wrzesień - otwarcie kilku klasopracowni w szkole.
— Grudzień - ogólnoszkolne dyskusje na temat opracowania „Kodeksu Ucznia”.

1975
— 15 marca - wizyta w szkole kapitana i bosmana ze statku „Tarnów”.

1976
— 23 sierpnia - wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1976/ 1977 i oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły i sali gimnastycznej. W nowym roku szkolnym wprowadzono także nagrodę dla najpilniejszych uczniów - odznakę „Wzorowy Uczeń”.

1977
— 22 sierpnia - na skutek reorganizacji przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, Szkoła Podstawowa nr 2 została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Podstawową. Szkoła Podstawowa nr 12 imienia Henryka Sienkiewicza stała się jednocześnie placówką filialną, do której uczęszczały dzieci z Gumnisk, ucząc się w klasach I-IV. Staraniem dyrektora szkoły, uzyskano dla szkoły etat szczepowego.
— 1 września - pierwsze obchody Święta Szkoły.
— 29 listopada - grupa uczniów wyjechała na tygodniową wycieczkę do Związku Radzieckiego.
— Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursy Szkół Podstawowych pod hasłem „Młodość – Trzeźwość”.

1978
— Sierpień - oddanie trzech nowych klasopracowni do nauczania początkowego, które mieściły się na najwyższym piętrze nowego budynku szkoły.

1980
— Rozpoczęcie realizowania nowego programu nauczania pod kątem szkoły dziesięcioletniej.

1981
— 16 stycznia - pierwszy szkolny Bal Prymusa.

1984
— Pod kierunkiem nauczycielki Barbary Buch, odbył się szkolny konkurs wiedzy o Stanisławie Konarskim, który zakończył się trzydniową sesją naukową poświęconą osobie założyciela Collegium Nobilium. Był to pierwszy etap starań szkoły o uzyskanie sztandaru.

1985
— 30 września - po raz pierwszy obchodzono Święto Patrona Szkoły.

1987
— 8 stycznia - formalne złożenie prośby o przyznanie Szkole imienia Stanisława Konarskiego prawa do posiadania sztandaru.
— 24 października - uroczyste wręczenie nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie.

1988
— 20 września - szkołę odwiedziła Ewa Nowacka, autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży.

1989
— Styczeń - zakup nowego telewizora i magnetowidu.
— 8 maja - zawiązanie Szkolnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został wybrany Marek Jurusik.
— Październik- sesja popularno-naukowa na temat: „II wojna światowa w Tarnowie”.

1990
— Czerwiec - nauczycielka Lilianna Mądro została uhonorowana odznaczeniem „Szkarłatnej Róży”, które przyznawała redakcja „Płomyka” tym nauczycielom, którzy cieszą się największa sympatią wśród uczniów.
— Sierpień - po kilkudziesięciu latach, do szkoły powróciło nauczanie religii.

1991
— 31 sierpnia - pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły Władysława Serwina.
— 26 sierpnia - obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Danuta Ciszek.
— 15 listopada- spotkanie z poetką Józefa Frysztakową.
— 24 listopada - szkoła organizuje kiermasz kwiatów, który kilkakrotnie powtarzano w następnych latach.
— 2 grudnia - pierwszy comiesięczny apel, którego celem było przedstawienie kar i nagród.0
— 29 listopada - wizyta warszawskiego Teatru Syrena ze spektaklem, zatytułowanym „Tu radio Korczak”.

1992
— 29 lutego - uroczyste obchody dziesięciolecia istnienia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, które założył i prowadził nauczyciel Marek Jurusik.
— 2 marca - w szkole odbyły się rejonowe eliminacje olimpiady matematycznej.
— 4 kwietnia- po raz pierwszy w dziejach szkoły zorganizowano sesje popularno-naukową na temat „Metody wychowania w zmieniającej się rzeczywistości”.
— 10 listopada - spotkanie uczniów z pisarzem Andrzejem Grabówskim.
— 11 grudnia - popularno-naukowa sesja na temat: „Jeśli chcesz wychować – pokochaj”.

1993
— 11 lutego - na konferencji nauczycielskiej podjęto uchwałę o współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w ramach Towarzystwa Szkół Twórczych. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się 14 grudnia 1992 roku.
— 22 kwietnia - nauczyciele włączają się do ogólnopolskiej akcji strajkowej organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
— 5-7 maja - większość nauczycieli przystąpiła do strajku pracowników oświaty pod patronatem NSZZ „Solidarność”.
— 8 czerwca - w szkole odbyła się narada psychologów i pedagogów na temat: „Tworzenie szkolnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży oraz współpraca z samorządem terytorialnym w tym zakresie.


1994
- 1 stycznia - Szkoła Podstawowa nr 2 przeszła pod zarząd Rady Miejskiej w Tarnowie.
- 2 stycznia - uczniowie szkoły włączają się w obchody II Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 19 marca - na terenie szkoły odbył się XVIII finał Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych.
- 19 maja - podczas I posiedzenia Dziecięcej Rady Miasta w Sali Lustrzanej, rzecznikiem praw ucznia został wybrany uczeń Szkoły imienia Stanisława Konarskiego Sebastian Olszówka.
- Wrzesień - z początkiem roku szkolnego utworzono klasę reedukacyjno-wychowawczą dla dzieci opóźnionych w nauce i wymagających specjalnej opieki. Podjęto również szereg działań poprawiających bezpieczeństwo w szkole.
- Pod kierunkiem Marii Markiewicz-Klas opracowano nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
- Dzięki współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym, szkoła została włączona do grona Stowarzyszenia Szkół Twórczych.
- 19 września - dzięki staraniom nauczyciela wychowania fizycznego Czesława Skwarka został zarejestrowany Uczniowski Klub Sportowy "Gumniska". Oficjalnie rozpoczęcie działalności nastąpiło 24 września.
- Październik - inauguracja cyklu wykładów dla rodziców i nauczycieli, zatytułowanych: "Możesz pomóc swojemu dziecku i uczniowi". Program był realizowany do maja 1995 roku. - 18 października - decyzją Rady Pedagogicznej, powrócono do dawnej nazwy szkoły, w której przed imieniem patrona - Stanisława Konarskiego umieszczano wyraz: ..ksiądz" dla podkreślenia, iż był on osoba duchowną. Zmianę wprowadzono we wszystkich dokumentach i pieczątkach.
- 21 października - pierwsze zebranie Koła Misyjnego, które utworzyła katechetka Teresa Owczarz.

1995
- 8 stycznia - uczniowie Szkoły zebrali dwadzieścia pięć milionów złotych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co było jedną z największych sum zebranych w całym regionie.
- Kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w 1992 roku w nowej szkole: wymiana stolarki okiennej, modernizacja oświetlenia, naprawa dachu.
- 21 marca - podsumowanie konkursu rozpisanego w tarnowskich szkołach pod nazwą "Dzieci Dzieciom". Uczniowie zebrali najwyższa kwotę - 8 263 100 złotych.
- 25 marca - szkoła była gospodarzem eliminacji rejonowych, a 1 kwietnia eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy o ruchu drogowym.
- 25 kwietnia - rejonowe eliminacje XX Konkursu Technicznego.
- Kwiecień - ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej "Bez Tytułu", redagowanej przez uczniów pod opieką nauczycielek: Marii Markiewicz-Klas i Magdaleny Rzepki.
- 27 kwietnia - w szkole odbyła się sesja dla nauczycieli, rodziców i katechetów: Rola i zadania szkoły w zdrowym wychowaniu dzieci i młodzieży.
- 21 czerwca - włamanie do szkoły. Skradziono telewizor i magnetowid.
- 28 września - zredagowano siedem zasad wychowawczych szkoły, zebranych w dokumencie: "Jesteśmy cząstką w zespole". W redagowaniu poszczególnych punktów brali udział uczniowie i nauczyciele.
- 18 października - szkoła gościła uczestników konferencji metodycznej.

1996
- 3-4 stycznia - dwudniowa konferencja szkoleniowa na temat "Komunikacja międzyosobowa".
- 7 stycznia - w czwartej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie szkoły stanowili najliczniejsza grupę wolontariuszy w Tarnowie.
- Luty - ukazuje się nowe pismo szkolne: "Słowa Naszych Uczniów".
- 21 czerwca - w konkursie na stanowisko dyrektora Danuta Ciszek nie uzyskała wymaganej ilości głosów, które umożliwiłyby jej dalsze kierowanie placówką. Wyznaczenie nowego dyrektora pozostawało w gestii Zarządu Miasta.
- 29 czerwca - siatkarze szkoły pod kierunkiem Czesława Skwarka zdobyli pierwsze miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Makroregionu Małopolska w Iwoniczu-Zdroju.
- 26 sierpnia - Zarząd Miasta zaproponował kandydaturę Zofii Soboli na stanowisko dyrektora, którą Rada Pedagogiczna zaaprobowała.

1997
- Styczeń - uczennice Szkoły imienia Stanisława Kotlarskiego - Monika Kulig i Elżbieta Dyrla - zwyciężyły w VII Wojewódzkim Konkursie Astronomiczno-Astronautycznym.

1995
- 23 marca - drużyna siatkarzy pod kierunkiem Czesława Skwarka zwyciężyła w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce.
- 22 czerwca - w konkursie "Oczytany Małolat", który został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowie dwa pierwsze miejsca zajęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 2: Dominika Kuffner i Małgorzata Śrutek.

1999
- 30 września - święto Patrona Szkoły - inauguracja obchodów stulecia istnienia Szkoły imienia Stanisława Konarskiego, ślubowanie uczniów klas pierw szych.
- 10 listopada - szkolna drużyna siatkarzy uczestniczy w turnieju z okazji Święta Niepodległości.
- Listopad - w ramach obchodów jubileuszu stulecia szkoły rozpoczęły się konkursy międzyklasowe. W konkursie plastycznym "Moja szkoła" udział wzięli uczniowie klas I-III, zaś "Moja szkoła za sto lat" - uczniowie klas czwartych. Klasy piąte rywalizowały w konkursie na makietę szkoły, szóste przygotowywały albumy o Stanisławie Konarskim. Ponadto rozpisano konkursy na fotoreportaż, zatytułowany "Życie szkoły", a także na logo szkoły. Rozstrzygnięcie poszczególnych konkursów nastąpiło w marcu 2000 roku.
- Grudzień - szkolny konkurs ortograficzny, który został podzielony na dwa etapy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2000 roku.

2000
- Styczeń - turniej o Puchar Dyrektora Szkoły nr 2, w którym prócz szkolnej reprezentacji uczestniczyły drużyny z Brzeska, Krakowa i Gorlic.
- 1 kwietnia - szkolne koło PTSM zorganizowało XI Grę Terenową po Tarnowie: "Szlakiem tarnowskich legend".
- 14 kwietnia- uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w konkursie wiedzy o Stanisławie Konarskim i jego epoce.
- 26 kwietnia - szkolny konkurs ekologiczny.
- 28 kwietnia - w ramach obchodów Dnia Ziemi, uczniowie zasadzili kilka drzewek wokół szkoły, a wśród nich - dąb, który otrzymał imię "Hieronim", mający być pamiątką setnego jubileuszu istnienia szkoły. Pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Wiesława Link zakopała w ziemi butelkę, w której wnętrzu umieszczono "na wieczną rzeczy pamiątkę" spis uczniów szkoły.
- Kwiecień- w ramach Dni Olimpijczyka zorganizowano w szkole turniej piłki siatkowej.
- 30 maja - klasy drugie i trzecie uczestniczyły w konkursie wiedzy o mieście i szkole.
Maj - wojewódzki turniej piłki siatkowej z okazji jubileuszu szkoły.
- 8 czerwca - uroczyste zakończenie obchodów stulecia Szkoły imienia Stanisława Konarskiego.

Źródło: Ł. Winczura, "Minął wiek. Z dziejów Szkoły imienia Stanisława Konarskiego w Tarnowie"; Tarnów 2000.


Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.