Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 1).

2. Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, niepełnosprawności rodzeństwa kandydata (załącznik nr 2) – do oświadczenia należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie (załącznik nr 3) – do oświadczenia należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

4. Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą (załącznik nr 4) - do oświadczenia należy dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6).

5. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Tarnów (załącznik nr 5).

 


Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.