Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Drodzy Uczniowie!

Przed Wami ważny moment – wybór szkoły ponadpodstawowej. Pragniemy pomóc Wam i przeprowadzić Was przez ten proces. Pamiętajcie, że rekrutacja odbywa się elektronicznie, a dopiero w późniejszym terminie dostarczacie dokumenty osobiście. W udostępnionych poniżej plikach znajdziecie następujące informacje:
- oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Tarnowie,
- ważne terminy związane z rekrutacją – pamiętajcie, że musicie ich przestrzegać i nie ma tutaj miejsca na spóźnienie.

W najbliższych dniach uruchomiony zostanie nabór elektroniczny. Gdy tylko to nastąpi, wychowawca przekaże Wam loginy i hasła do Waszych indywidualnych kont, a w tym miejscu udostępniony zostanie film, który poprowadzi Was krok po kroku przez rejestrację.
Trzymamy za Was wszystkich kciuki i życzymy powodzenia!

Linki:

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Tarnowie

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

Logowanie do elektronicznej rekrutacji

Film opisujący rekrutację elektroniczną

 

Prezentujemy materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Pod poniższym linkiem znajdziecie kilka prezentacji, a w nich wskazówki dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym oraz materiały do egzaminu z języka polskiego i matematyki (porady i przykładowe zadania).

Materiały pomocnicze – kliknij

Informacje dla uczniów i rodziców dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2020/2021

Poniżej przedstawiamy wybrane najważniejsze zasady dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w bieżącym w roku szkolnym, obowiązujące w naszej szkole w związku z trwającym stanem pandemii.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły rzeczy, w tym: zbędnych książek,. maskotek, telefonów komórkowych itd.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych długopisów z czarnym tuszem i linijki.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą i postawić ją na podłodze przy stoliku.
7. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mają zakryte nos i usta.
8. Dyrektor szkoły podjął decyzję o wpuszczaniu zdających na teren szkoły o godz. 8.30 różnymi wejściami, według podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały:
• Klasa 8a – sala nr 25; wyjście od dziedzińca szkoły;
• Klasa 8b – sala nr 3; wejście od ul. Szewskiej;
• Piszący w sali nr 6 i 7; wejście od ul. Konarskiego.
9. Dyrektor szkoły podjął decyzję o wychodzeniu zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – sala po sali, upewniając się, że zdający nie gromadzą się przed szkołą w celu omówienia egzaminu. Zdający wychodzą tym samym wejściem, którym wchodzili do budynku.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem: maseczką jedno- lub wielorazową, materiałową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
11. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek komisji egzaminacyjnej może poprosić o odsłonięcie na chwilę twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego – konieczne jest wtedy zachowanie 1,5-metrowej odległości.
12. Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca - w trakcie egzaminu - zdający ma obowiązek ponownie zakryć nos i usta, kiedy:
    1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
    2) wychodzi do toalety,
    3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
13. Zdający mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
14. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, przede wszystkim o:
    1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
    2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety, wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem,
    3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, przestrzegania higieny w czasie kaszlu lub kichania: podczas kaszlu lub kichania należy zakryć nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką,
    4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po egzaminie,
    5) zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej w czasie piętnastu minut do końca egzaminu.
15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed i po zakończeniu egzaminu.
16. Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych , komunikatorów, telefonicznie; należy unikać spotkań w grupie przed szkołą.

 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty mozna znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

• Harmonogram egzaminu
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
• Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty


Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.